تبلیغات
جان سینا - کشتن غول اخر رزیدنت اویل5کشتن غول اخر رزیدنت اویل5 


 


 

زدن البرت:

شما در محیط قرار دارید که در ۴ گوش آن ۴ اهرم وجود دارد ١ از آن خراب است ! ٣ اهرم دیگر را بکشید در مقابل حمله او با

قرار دارد آن را بردارید و به طرف البرت شلیک کنید اگر تیر بیشتر RPG جاخالی دهید در گوشه سمت چپ شما اسلحه X زدن

را به شیوا بدهید بعد از دیدن تصویری وقتی او به طرف البرت شلیک RPG میخواهید از نردبان روبروی خود بالا بروید ! حالا

کرد البرت تیر آرپیجی را با دست میگیرد ! حالا شما با اسحه به تیر در دست البرت شلیک کنید بعد از دیدن دمویی دکمه

هایی که به شما گفته میشود را فشار دهید بعد از دیدن دموحالا شما در آتش فشانی قرار دارید :

مسیر روبروی خود را ادامه دهید بعد از دیدن دمویی باید با البرت مبارزه کنید :

کشتن آلبرت:

به صخره ی روبروی X او اینبار بسیار قوی است از دست او فرار کنید بعد از دیدن تصویر شما از شیوا جدا میشوید با زدن

خودذ بپرید و به راه سمت چپ بروید حالا البرت را میبینید از صخره بالا می آید به اسلحه به پشت او که ماده ی نارنجی رنگی

است چند بار شلیک کنید وقتی به به طرف دیگر صخره رفت بعد از دیدن تصویری میبینید شیوا در حال افتادن از صخره است

به راه جلوی خود بپرید در جلوی X شما باید با البرت شلیک کنید تا نگذارید به شیوا برسد وقتی شیوا نجات پیدا کرد با زدن

شما سنگ بزرگی است ! با زدن دکمه هایی که از شما خواسته میشود آن را به داخل آتش فشان حول دهید تا راه باز شود

حالا شیوا به پیش شما می آید با هم به صخره ی پشت سر خود بروید بعد از دیدن دمویی در مقابل حمله های البرت با زدن

دکمه هایی که از شما خواسته میشود دفاع کنید بعد از دیدن تصویر بر روی شکم او ماده ی نارنجی رنگی میبینید به آن

شلیک کنید حالا ماده ی نارنجی رنگ به پشت او می رود به آن شلیک کنید کشتن او بسیر راحت است فقط باید در برابر

حملات او دفاع کنید و به ماده ی نارنجی شلیک کنید باید چند بار این کار را تکرار کنید بعد از کشتن او و دیدن دمویی بازی

تمام میشود .  نوشته شده در دوشنبه 27 مهر 1388 ساعت 10:10 ب.ظ توسط آرش علایی
      پیام ( ) | | لینک ثابت


This Template designed by ParsTheme , Copyright © 2006 all rights reserved